Příměstské vzdělávání o letních prázdninách 2022

Přihlašovací formulář na příměstské vzdělávání v rámci projektu „Férové školy v Liberci II“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358.

V rámci projektu Statutárního města Liberec s názvem Férové školy v Liberci II (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358) je o letních prázdninách v roce 2022 pořádáno příměstské vzdělávání v Liberci pro děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Veškeré tyto příměstské tábory jsou zdarma a zahrnují vstupy, jízdné, obědy, svačiny i pitný režim.

Aktivity příměstského vzdělávání (táborů) mají za cíl zmírňovat prázdninový propad v učení. V rámci jednotlivých bezplatných cyklů příměstského vzdělávání tak budou do jednotlivých outdoorových aktivit pro žáky základních škol zakomponovány prvky rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Přidanou hodnotou těchto aktivit pro děti je i získávání pozitivních sociálních vzorů, učení se zdravému životnímu stylu a smysluplnému aktivnímu trávení volného času a možnost navazování vztahů s vrstevníky a dalšími dětmi.

Děti se mohou těšit na různorodé výlety do přírody, návštěvu ZOO, Ekoparku, bobové dráhy ad.

Odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro návrat na úvodní stránku klikněte zde: https://www.primestske-vzdelavani.online/