Příměstské vzdělávání o letních prázdninách 2022

Přihlašovací formulář na příměstské vzdělávání v rámci projektu „Férové školy v Liberci II“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358. V rámci projektu Statutárního města Liberec s názvem Férové školy v Liberci II (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358) je o letních prázdninách v roce 2022 pořádáno příměstské vzdělávání v Liberci pro děti z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Veškeré tyto příměstské tábory […]