iChange z. s.

TERMÍN TÁBORA: 8. AŽ 12. SRPNA – VOLNÝ

(VĚK 6 – 10 LET, KAPACITA 15 DĚTÍ)

V dnešní zrychlené době je stále více potřeba poznávat sami sebe a přesně nastavit vlastní hodnoty, abychom se neztráceli v množství informací, které se na nás denně hrnou ze všech směrů. Internet, sociální sítě, média. Proto jsme stvořili iChange. Naším hlavním posláním je vzdělávat jak děti, tak dospělé, a připravovat je na rychlé změny, které přichází spolu s rozvojem technologií. Chceme propojit školy i firmy a společně se pustit do programů, které nám pomohou v rozvoji, a s pomocí mentorů připravit společnost na poptávky trhu práce.

informace na tel.: 607 268 257

http://www.ichange.tech