Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

TERMÍNY TÁBORŮ:

11. 7. – 15. 7. – VOLNÝ

18. 7. – 22. 7. – VOLNÝ

25. 7. – 29. 7. – VOLNÝ

1.8. – 5. 8. – VOLNÝ

8. 8. – 12. 8. – VOLNÝ

15. 8. – 19. 8. – VOLNÝ

(VĚK 6 – 15 LET, KAPACITA 15 DĚTÍ)

Komunitní středisko KONTAKT Liberec je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec. Zajišťujeme a provozujeme klubovou činnost určenou seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům města Liberce. Poskytujeme zázemí nestátním neziskovým organizacím, sdružením, spolkům, občanským iniciativám a fyzickým osobám, kterým pronajímáme prostory a vybavení pro jejich činnost. V rámci předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců zajišťujeme klientům informační a vzdělávací činnost a volnočasové aktivity pro děti zaměřené na sport, kulturu a vzdělávání.

informace na tel.: 485 244 991

http://www.ksk-liberec.cz