Dům dětí a mládeže Větrník, p. o.

TERMÍN TÁBORA: NAPLNĚN

(VĚK 8 – 15 LET, TERMÍN NAPLNĚN)

JIŽ POUZE NÁHRADNÍCI

DDM Větrník je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání, jehož účastníky jsou děti, žáci a studenti, a snaží se připravit program všem, kteří chtějí trávit svůj volný čas aktivně, a to v různých formách činnosti. DDM Větrník realizuje například letní i zimní tábory, kurzy a výukové programy a různé hudební, taneční, výtvarné, sportovní a jiné zájmové kroužky. V DDM Větrník najdou návštěvníci zkušené pedagogy a obětavé externí spolupracovníky, kteří chtějí nabídnout co nejatraktivnější program ve všech aktivitách. Snaží se něco nového naučit, ale také prostřednictvím partnerského přístupu poskytnout prostor pro seberealizaci.

informace na tel.: 602 477 287

http://www.ddmlibere.cz